MenuPaganisme | Erfheksen

Paganisme

Paganist | Erfheks

Het paganisme of heidendom is een collectieve benaming voor vrijwel alle religies die beoefend werden voor het christendom. Het paganisme wordt vooral geassocieerd met de Kelten, Germanen en Saksen. Vroeger werd er negatief naar het paganisme gekeken door christelijken, en vandaag de dag zullen wicca's nog steeds gewantrouwd worden door gelovigen van een Monotheïstische religie.

Het woord paganisme komt van het Latijnse woord paganus wat boer of plattelands bewoner betekend.

Het paganisme is niet één religie maar best een hele hoop religies bij elkaar. Zo worden de religies van oud Egypte, Rome en de Grieken ook als paganistisch omschreven. Toch bedoelen veel mensen enkel de oude religies van Noord-West Europa.