MenuOverlijden | Erfheksen

Overlijding

Overlijding | Erfheks

Hoewel wicca's geen standaard procedure hebben voor een uitvaart of overgangsrite, hebben veel covens hun eigen rituelen en procedures hiervoor. Tijdens zo'n covenritueel kan bijvoorbeeld aan de goden en godinnen gevraagd worden de gestorvene een veilig en rustige passage te bieden, en word er gevraagd of de overledenen een mooi nieuw liefdevol leven kunnen krijgen. Verder hebben zoals gezegd veel covens hun eigen gebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld een zilveren draad losgemaakt en een gouden schaal gebroken als teken dat de overledene klaar is voor zijn of haar overgang. Het verhaal over de afdaling van de godin naar de onderwereld wordt veel verteld tijdens de begrafenis.